FAQ

1. Valt een coördinatieovereenkomst onder de wet Breyne?

Sommige bedrijven stellen klanten met een bouwproject een overeenkomst voor die de organisatie van de bouw omvat. Het gaat om een zogenaamde coördinatieovereenkomst, waarbij de concrete  uitvoering van de werken wordt overgelaten aan andere ondernemingen met wie de klant rechtstreeks een contract moet tekenen. De vraag is of zo’n overeenkomst onder de wet Breyne valt. Het antwoord: ja. De rechtspraak is hierover unaniem: wanneer men uit de feiten kan afleiden dat er een engagement is om voor een klant “een pand te verwerven”, is de wet Breyne van toepassing.

2. Wat gebeurt er wanneer ik een klacht heb tegenover de aannemer ?

Wanneer u een klacht heeft over de niet-naleving van de wet Breyne, dan kan u een klacht indienen bij het secretariaat van het Charter : infocharter@confederatiebouw.be. Een interne Toezichtcommissie onderzoekt de klacht, en bij overtreding zal het Charterlid de opgelegde sanctie aanvaarden.

Wanneer u daarentegen niet tevreden bent over de technische uitvoering van een bepaald werk, dan zijn er andere mogelijkheden. Uiteraard probeert u best eerst samen met de aannemer zelf het probleem op te lossen. Als dit niet lukt, dan kan u ofwel via de rechtbank proberen uw gelijk af te dwingen, ofwel via een erkend bemiddelaar proberen tot een vergelijk te komen.