Engagementsverklaring

ENGAGEMENTSVERKLARING BIJ HET CHARTER

ARTIKEL 1 – Slechts één enkel aannemings- of verkoopcontract, conform de bepalingen van de wet Breyne

In zijn aannemings-/ verkoopcontract verbindt onderneming ............................ zich ertoe een huis of appartement te bouwen of te leveren in afgewerkte staat (zoals omschreven in het lastenboek of in de offerte).

Eventuele wijzigingen die nog plaatsvinden na de ondertekening van het aannemings-/verkoopcontract kunnen uitsluitend via bijlagen aan het oorspronkelijke contract worden aangebracht. Het opstellen van een of meerdere volledig nieuwe contracten is dus uitdrukkelijk uitgesloten.

Het aannemings-/verkoopcontract kan ten vroegste worden ondertekend na tussenkomst van een architect, auteur van het ontwerp, en zal de volgende principes respecteren :

ARTIKEL 2 – Inbegrepen in de prijs

Bij zijn prijsbepaling houdt onderneming ............................... rekening met de volgende elementen :

ARTIKEL 3 – Deze engagementsverklaring, gedateerd en ondertekend, wordt aan het aannemings-/verkoopcontract gevoegd op de dag zelf van de ondertekening ervan 

ARTIKEL 4 – Een Toezichtcommissie onderzoekt klachten

Elke klacht van een belanghebbende, ingediend tegen een lid van het Charter wegens niet-naleving van de bepalingen van de wet Breyne, zal onderzocht worden door de Toezichtcommissie.

 

 

 

[1] Het bodemonderzoek werd uitgevoerd / werd nog niet uitgevoerd (*) Schrappen wat niet past
[2] De EPB-studie werd uitgevoerd / werd nog niet uitgevoerd (*) Schrappen wat niet past