De Toezichtcommissie


De leden van het Charter zijn onderworpen aan het gezag van de Toezichtcommissie. Deze commissie komt op regelmatige basis samen en kan eveneens worden bijeengeroepen in het geval een particulier een ontvankelijke klacht indient tegen een lid van het Charter. De commissie bestaat uit vijf experten, inclusief een voorzitter en een ondervoorzitter.

Prof. Dr. Benoît Kohl

Voorzitter

 

Gewoon Hoogleraar aan de Universiteit van Luik
Faculteit Rechten, Afdeling Aansprakelijkheids – en Contractenrecht

Prof. Dr. Nicolas Carette

Ondervoorzitter

 

Hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen
Faculteit Rechten, Afdeling Goederenrecht en Bijzondere Overeenkomsten

Iris Gerlo

Juridisch Expert

 

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Philémon Wachtelaer

Praktijkexpert

 

Voorzitter van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen

Piet François

Juridisch Expert

 

Belgische Federatie van de Financiële Sector